ผลการประเมิน

google   youtube  พสว.   สพม11. 

คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง         อยู่ในระดับ              ดีมาก

บทเรียน                                                  อยู่ในระดับ              ดีมาก

บทเรียนใบงาน                                      อยู่ในระดับ              ดีมาก

วิทยากรน้อย                                         อยู่ในระดับ              ดีมาก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s